düymələnmək

düymələnmək
1. məch. Düymələri, ya düyməsi ilgəyə keçirilməklə bağlanmaq, qovuşdurulmaq. Çəhrayı arxalıq <xanımın> sinəsində yarımdairə təşkil edərək qızıl toqqa sarılmış incə belində düymələnmişdi. Ç..
2. t-siz. Düymə bağlamaq, tumurcuqlanmaq. İydə çiçək açır, düymələnir nar; Ellərə muştuluq gətirir bahar. Ə. Cəm..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • düyməçələmə — «Düyməçələmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyməçələnmə — «Düyməçələnmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düymələmə — «Düymələmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düymələnmə — «Düymələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düymələtmə — «Düymələtmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düymə — 1. is. 1. Paltarı ilməkləmək üçün (bəzən də yaraşıq üçün) sümükdən, metaldan və ya başqa materialdan qayrılan, adətən yuvarlaq şəkildə olan şey. Yaxa düyməsi. Cib düyməsi. Şalvar düyməsi. – Əynində boz çuxa, belində kəmər; Çuxanın üstündə gümüş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyməli — sif. 1. Düyməsi olan, düymə ilə bağlanan, düymələnən. Düyməli köynək. – Əyricə qaşı var, ucu əyməli; Kətan köynək geyib, köksü düyməli. Aşıq Kərəm. Gülşad göyzəmin krepsatindən yaxası düyməli, qollu, uzun don geymiş(di). Ə. Ə.. 2. Düymələnmiş,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyməçə — is. 1. Puçur, açılmamış tumurcuq. Yazda ağacların düyməçələri irilənməyə başlayır. – Nərgiz düyməçələri; Püstə kimi yarılıb ortasından neçələri. R. R.. Məxmər otların arasından büllur sular süzülür, qönçələrə, düyməçələrə parlaq incilər düzülürdü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düymələmək — f. Düyməni, ya düymələri ilgəkdən keçirməklə bağlamaq, qovuşdurmaq. Köynəyini, paltarını düymələmək. – Məşədi İbad yaxasını düymələyir. . . Ü. H.. <Müəllim> paltosunu geyib düymələdi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyməçələnmək — f. 1. Düyməçə gətirmək, tumurcuqlanmaq, puçurlanmaq. Ağaclar düyməçələnir. – Yaşıl yarpaqların arasında düyməçələnmiş tüklü meyvəni seçmək olurdu. M. İ.. 2. Düyməçə (4 cü mənada) ilə bənd edilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”